Jak to začalo....

Občanské sdružení bylo založeno v roce 2008 z nutnosti využít všechny prostředky, aby bylo zabráněno výstavbě garáží a polyfunkčního centra v ulici Ovčí hájek.
Občané jako jednotlivci byli se svými stížnostmi a připomínkami radnicí městské části Praha 13 ignorováni, případně odbýváni neurčitými sliby a prohlášeními.
Cílem sdružení je stále řešit situaci výstavby přímo v naší ulici, ale zároveň se chce zapojit i do úsilí obyvatel ostatních částí Prahy 13 o lepší a kvalitnější život.

čtvrtek 27. října 2011

Bitva byla vyhrána, ale válka nekončí


Vážení přátele,
Možná to již víte, že jsme konečně dosáhli po několika letech snažení dílčího úspěchu ve věci záměru výstavby Polyfunkčního domu na parkovišti před naším domem v ulici Ovčí hájek.
Usnesením rady 383/2011 Prahy 13 bylo zrušeno původní rozhodnutí z roku 2010. Rada nám tedy dala za pravdu a nesouhlasí se záměrem zde stavět.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste pomohli. Zejména ale rodině Bodlákových za pomoc s peticí a také členu MO jedné politické strany, který nám pomohl zatlačit „politicky“. I když jsme vyhráli jednu bitvu a ne celou válku, člověka to potěší.

neděle 20. února 2011

PETICE

Naše občanské sdružení za výrazné pomoci obyvatelů domu podalo Petici proti výstavbě obchodního centra a garáží v naší uliciKonference 24.2.2011 v Klubu Mlejn

Občanská sdružení pořádají setkání se starostou a zastupitelstvem Prahy 13.
Více viz tento odkaz : Stránky sdružení